top of page

Şehrin Altı / Below the City

Şehrin Altı/

Antalya’da bağımsız, kolektif, periferik bir oluşum olarak başlatılan “Kıyı” güncel sanat projesinin ilk sergisi “Şehrin Altı/Below The City”, 1-8 Haziran 2021 tarihlerinde Konyaaltı sahilinde izleyici ile buluşmuştur. Özellikle pandemi sürecinde dijital mecralara sıkışan sergileme pratiklerine doğayı yeniden hatırlatmayı arzulayan proje, periferideki sanatın mekansallaşması sorunsalına alternatif bir bakış sunmaktadır. Kavramların beyaz küple ilişkilenme pratiğini sorgulayan sergi, kıyı kavramını kendi mekanında ele alarak; mekan, kavram, deneyim, izlek, imge, peotika ve plastisitenin üst üste çakıştığı kapalı bir anlam devresi üretmektedir.  “Şehrin Altı/Below The City”; kıyıya aidiyet geliştirmek, bellekle ilişkilendirmek, fiziki ya da poetik varlığına gönderme yapmak, kıyı kentinin sucul ve sucul olmayan doğasındaki arayüze inmek, sınır deneyimi kurgulamak, doğa ve insan ilişkilerindeki sahiplenme güdüsünün gerçekliği ve ironisi üzerine düşünmek, kıyı alanı jestlerindeki gündelik ve anlık değişimlere odaklanmak gibi farklı sanatçı eğilimleri üzerinden şekillenmiştir. Antalya’nın bir kıyı kenti olması, kendi içerisinde barındırdığı metropol, taşra, sayfiye gibi mekânsal kurgular, kıyının imgesel ve poetik varlığı, projenin İstanbul’a fiziki ve mecazi anlamda periferik bir bağlantı önerisi ve tüm bunların yarattığı potansiyel, gerilim projenin ana dinamikleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

location.jpg
bottom of page