top of page

KIYI PROJECT

          Kıyı güncel sanat projesi mevcudiyetleri bir şekilde Antalya ile kesişen sanatçıların kentin farklı kıyı yerleşkelerinde gerçekleştirmeyi planladığı bir dizi eylemselliği içermektedir. Proje bağımsız, periferik ve kolektif bir oluşum olarak kent içerisindeki sanatçıların etkileşimini artırmayı hedeflerken aynı zamanda pandemi sürecinde dijital ortama sıkışan sanat pratiğine alternatif bir mekan olarak doğayı yeniden hatırlatmayı arzular. Kentin sanatın merkezileşme sorunsalına periferik bir bağlantı dahi kurmadaki çekincesi, galeri mekanlarının yetersizliği ve var olan az sayıdaki güncel mekanın kentteki sanatçılarla kurduğu sınırlı iletişim; projenin bir mevcutlaşma/namevcutlaşma mekanı olarak kıyıya taşınmasına vesile olmuştur.

 

          “Kıyı” güncel sanat projesi, çalışmalarını Antalya’da yürüten sanatçılarca Ekim 2019’da başlatılmış olup, aylık ilerleyen toplantılarla şekillenerek ilk çıktısı “Şehrin Altı/ Below The City” Haziran 2021’de Konyaaltı sahilinde izleyici ile buluşmuştur. Proje ilerleyen aşamalarında şehir dışında yaşayan sanatçı ve yazarlarla iletişime geçmeyi hedeflerken, kıyı ve sanat ilişkisini görünür kılan bir kitap çalışmasını proje dahilinde yer vermeyi planlamaktadır. Bu bağlamda proje, kıyı kavramı ve kavramla ilişkilenen alt anlamları salt görsel deneyimler üzerinden değil yazınsal pratikte de tartışmaya açmayı hedeflemektedir. İlerleyen aşamalarında Antalya’nın farklı kıyı oluşumlarını mekânsal olarak deneyimlemeyi planlayan proje, bir sanat projesi ile kıyıya yerleşmenin alternatif güzergahları üzerinde düşünce biçimleri geliştirme isteği içerisindedir.

 

            Antalya barındırdığı sucul (aquatic) ve sucul olmayan (nonaquatic) iki ara yüz ile kara ve su ekosisteminin birleşimde kıyı kenti deneyimi kurgularken, kentsel dinamiklerin yanı sıra, taşra ve sayfiye yaşamına dair kültürel kodları da bünyesinde barındıran bir ortam sunmaktadır. Şehrin kıyı ile kurduğu bu doğal ilişki proje için bir ilham kaynağı oluşturmasının yanı sıra şehir yaşamı ile doğal yaşam arasındaki geçişlilikler ikili bir yapıda düşünme ve tartışma platformu sunmaktadır.

bottom of page