top of page

"Bir Sanat Projesi İle Kıyıya Yerleşmek",

Özge Yağcı,

Sanatatak, Haziran 2021

...

Son yıllarda artan merkez dışı kolektivite deneyimleri, güncel sanat ortamında odaktan kaçışın mümkünlüğü üzerine yeni bir söylem üretirken, lokal dinamikler etkisinde tekrarı kıran fark değerleri oluşturmaktadır. Bu kaçış çizgilerinin oluşturduğu kültürel ağlar ve haritalandırma sistemi, periferideki sanatçının ürettiği söylemin niteliğiyle doğru orantılı olarak yeni bir farklılık ve konum bildirimi şeklinde arşivsel bir nitelik kazanmaktadır. Antalya’da bu tarz güncel deneyimlerin eksikliği kenti atıl bir durumda bırakmakla birlikte, kentin güncel sanat haritasına nasıl konumlanacağı sorusu bir muamma olarak kalmaktadır.

 

Nurdan Gürbilek’in “bir sözcüğe ne kadar yakından bakarsanız, o kadar uzaktan dönüp bakacaktır size” hatırlatması kıyı sözcüğünde bir kez daha anlam bulur. Sözcük, fiziksel varlığıyla ilişkili şekilde yaklaşılmak istendikçe uzaklaşan, varlık alanını koruyan bir yapıya bürünür. Kara ile suyun birleştiği yer, kenar, periferi, sahil, ıssız ve tenha yer anlamlarındaki kıyı sözcüğü üzerine düşlemek, sözlük anlamından çıkıp poetik olana geçit verir. Kişisel/kolektif; an/ bellek; aidiyet/aidiyetsizlik ile ilişkilenen fiziksel ve düşsel ikili bir geçit.

...

 Devamını Oku.

bottom of page